Hantering av personuppgifter

Stahremetoden är en KBT-baserad utbildande online behandling vid övervikt och fetma.

Programmet bygger på samarbete mellan klient och terapeut/Lisbeth Stahre där klienten svarar för den information terapeuten får ta del av. Lisbeth Stahre, är i sin egenskap av terapeut och bolagsägare, den enda som har tillgång till klients korrespondens med Lisbeth Stahre.

Klientidentifikation sker via den mail- adress som klienten uppger vid beställning av programmet via betaltjänsten PayPal. Personnummer uppges ej vid beställning, ej heller boendeadress.

Klienten erhåller efter programbetalning ett personligt lösenord: nödvändigt för att kunna använda programmet. Lösenordet är okänt för terapeut Lisbeth Stahre.

Klienten har tillgång till programmet under 4 månader, därefter är lösenordet obrukbart.
Lisbeth Stahre har tillgång till korrespondens mellan henne och klient under 1 år. Fram till denna tid har klient möjlighet att vid ett tillfälle kostnadsfritt få utdrag av eget brev + svarsbrev, efter avslutat program.

Stahremetoden.se har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som bolaget behandlar, så att personuppgifterna inte manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till bolagets tekniska och organisatoriska möjligheter.

Om du har några frågor kring detta är välkommen att kontakta support@stahremetoden.se