Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal (SFS 2005:59) har du rätt att frånträda ditt köpeavtal inom 14 dagar efter köp utan angivande av skäl.

Ångerfristen löper ut inom 14 dagar från dag 1. Förutsättning för ångerrätt är att du inte påbörjat programmet och jag gett dig personligt svar. Ångerblankett hittar du på Konsumentverkets webbplats. Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål, utifrån ditt angivande av mottagande post- eller bangiro.